23/02/2019 - 10:01

Tập trung mọi nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

(CT)- Đó là chỉ đạo của bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tại cuộc họp với lãnh đạo các sở ban ngành thành phố về thực hiện các chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, bảo vệ và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vào chiều 22-2.

Bà Võ Thị Hồng Ánh trò chuyện với học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ.

TP Cần Thơ hiện có 281.426 trẻ (chiếm 21,94% trên tổng dân số); trong đó có 4.859 trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài cộng đồng và tập trung tại cơ sở bảo trợ, tôn giáo. Hằng năm, thành phố đều phân bổ kinh phí hoạt động cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; riêng năm 2019 được phân bổ 735 triệu đồng. Khó khăn hiện nay, nguồn kinh phí, các hoạt động chăm lo trẻ em còn ít, chủ yếu từ nguồn vận động xã hội hóa; thiếu khu vui chơi giải trí miễn phí, hoạt động nuôi dưỡng kỹ năng; các cơ sở tôn giáo, bảo trợ xã hội ngoài công lập trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc cho trẻ em, có nơi hoạt động chưa theo hướng dẫn của địa phương…

Lãnh đạo các sở, ngành đề xuất: TP Cần Thơ chỉ đạo thành lập Ban Điều hành và nhóm công tác liên ngành về bảo vệ chăm sóc trẻ em từ thành phố đến cơ sở; chỉ đạo các sở ngành, quận huyện quan tâm quy hoạch đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em; bố trí kinh phí riêng để chủ động thực hiện hỗ trợ trẻ em khuyết tật; bổ sung biên chế cho cơ sở xã hội, trường chuyên biệt hoạt động hiệu quả,...

Ghi nhận kiến nghị của các đơn vị, bà Võ Thị Hồng Ánh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp có giải pháp tháo gỡ khó khăn để các đơn vị, trường học có dạy trẻ đặc biệt khó khăn hoạt động hiệu quả. Trong đó việc bổ sung nhân sự, tinh gọn bộ máy phải phù hợp thực tế. Các sở ngành rà soát lại khu quy hoạch đã giải phóng mặt bằng (như khu dân cư 586, dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô...) để xây dựng khu vui chơi cho trẻ. Các đoàn thể, chính trị - xã hội phải hỗ trợ, tăng cường hoạt động văn- thể- mỹ tạo sân chơi cho trẻ. Các đơn vị rà soát, nghiên cứu quỹ trẻ em để thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ mang tính bền vững, hiệu quả.

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết