10/06/2024 - 10:33

Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục và đẩy mạnh phân luồng học sinh 

(CT) - Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 304-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phổ cập giáo dục (PCGD), giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông (GDPT)”.

Một buổi học của học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Cờ Đỏ 2, huyện Cờ Đỏ.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCGD, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong GDPT; giữ vững và phát huy kết quả PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD THCS và xóa mù chữ, tiến tới PCGD cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, PCGD bậc trung học. Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS và THPT; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, GDPT và giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, đến năm 2025, thành phố đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tiếp tục duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, trong đó có tối thiểu 6/9 quận, huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Phấn đấu 100% trường THCS và THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 100% trường THCS và THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ; ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. 

Đến năm 2030, thành phố đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tiếp tục duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Duy trì 100% trường THCS và THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp, gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương…

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và giao trách nhiệm cụ thể đến các quận ủy, huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ban cán sự đảng UBND thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy... để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu trên.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết