09/06/2008 - 01:55

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2008:

Tập trung kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2008.

Chính phủ đánh giá, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2008, với việc kịp thời đề ra nhiều giải pháp mạnh và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, nền kinh tế nước ta nhìn chung vẫn ổn định. Tuy nhiên, trong điều kiện diễn biến khó lường về giá cả thị trường thế giới, nhập siêu còn lớn và tình trạng lạm phát đẩy giá tiêu dùng trong nước tăng cao đã tác động bất lợi đến sản xuất, ổn định tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các công việc sau đây:

Tiếp tục tổ chức chỉ đạo, thực hiện nghiêm các giải pháp về kiềm chế lạm phát đã được Chính phủ đề ra. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp thích hợp để đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện mọi biện pháp giảm nhập siêu. Ưu tiên nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Bảo đảm an ninh lương thực, cân đối cung cầu; kiểm soát, quản lý chặt chẽ thị trường; chủ động ngăn chặn đầu cơ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về giá cả, thị trường.

Quan tâm trợ giúp người nghèo, người đang gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giá cả tăng cao, người lao động có thu nhập thấp thông qua việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng.

Thực hiện mọi biện pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn ODA để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tiến độ hoàn thành công trình đưa vào phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông.

Các cấp, các ngành cần chủ động cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan truyền thông cần nêu cao trách nhiệm đối với lợi ích của nhân dân, đất nước, đặc biệt là thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Chia sẻ bài viết