26/06/2018 - 08:16

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hối đất các dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2018

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo số 136/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018.

Theo UBND thành phố, có 70 dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2018, tương ứng với diện tích cần thu hồi là 396,75ha. Tính đến ngày 31-5-2018, các quận, huyện đã triển khai thực hiện thu hồi đất 20 dự án, diện tích thu hồi là 95,35ha (đạt tỷ lệ 24,03%); còn lại 50 dự án chưa triển khai thu hồi đất, diện tích chưa thu hồi là 301,4ha. Nhìn chung, tiến độ thu hồi đất của các quận, huyện còn chậm. Nguyên nhân do những tháng đầu năm tập trung cho các thủ tục chuẩn bị đầu tư; ngoài ra, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật…

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) của các dự án trong năm 2018, có 8 dự án, tương ứng với diện tích 12,66ha. Tính đến ngày 31-5-2018, đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất 3 dự án, với diện tích 4,61ha (đạt tỷ lệ 36,41%); 5 dự án còn lại chưa lập thủ tục.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện triển khai thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến cuối năm 2018 các dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2018 đều được triển khai thực hiện. Đồng thời, UBND thành phố cũng sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) phải lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với 5 dự án còn lại đến cuối năm 2018 phải thực hiện xong.

 ANH KHOA

Chia sẻ bài viết