02/10/2023 - 15:27

Tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm 

(CT) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 3894/UBND-KSTT về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Công chức Bộ phận Một cửa UBND quận Ninh Kiều giải quyết TTHC cho người dân.

Công chức Bộ phận Một cửa UBND quận Ninh Kiều giải quyết TTHC cho người dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung triển khai có kết quả, sản phẩm cụ thể, bảo đảm chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC. Ðồng thời, thực hiện tốt việc đánh giá tác động về quy định TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành các quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội. Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC theo đúng quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định công bố của bộ, cơ quan ngang bộ được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tập trung cải cách quy trình, TTHC nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết TTHC nội bộ các cấp chính quyền địa phương; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC nội bộ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chánh Văn phòng UBND thành phố thực hiện việc địa phương hóa TTHC kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC; rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định hành chính, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và cả người dân, doanh nghiệp qua các kênh khác nhau. Ðồng thời, giao Sở Tư pháp thẩm định chặt chẽ TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết