21/09/2018 - 14:46

Tập trung các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(CTO)- Theo báo cáo số 228/BC-UBND mới đây của UBND TP Cần Thơ, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP) trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2018 với nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, thành phố thành phố đã kịp thời ban hành Chương trình hành động, gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo, đúng tiến độ nhiệm vụ Chính phủ giao. Chủ tịch UBND thành phố cũng đã chỉ thị đẩy mạnh các hoạt động, giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) TP Cần Thơ năm 2018. Ngoài ra, thành phố tiếp tục quan tâm hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều cải thiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định gắn với tự do đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Thành phố còn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tập huấn doanh nghiệp về mô hình hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho cán bộ phụ trách đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện và các hộ kinh doanh đủ điều kiện; tập huấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố về Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa… Phối hợp các Ban, Bộ ngành Trung ương tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư Cần Thơ năm 2018, với sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, trên 600 đại biểu và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Hội nghị thông qua Danh mục 54 Dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, logistics, du lịch sinh thái, khu đô thị mới, giao thông… Phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam và Hiệp hội Nông trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kết nối cung cầu Nông sản chủ lực vùng ĐBSCL năm 2018 với sự tham dự của trên 300 đại biểu đại diện các sở ban ngành và doanh nghiệp vùng ĐBSCL… Phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của thành phố và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới; thành lập mạng lưới khởi nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ; tổ chức học tập mô hình khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh… Ngoài ra, thành phố còn tập trung xây dựng chính sách thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư phát triển; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Hải quan được quan tâm; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh được đẩy mạnh…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết