16/03/2013 - 14:53

Tập huấn triển khai Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

(CT)- Ngày 14-3-2013, tại TP Cần Thơ, Thanh tra Bộ Nội vụ phối hợp với Dự án thanh tra nội vụ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 5-11-2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ và Thông tư số 09/TT-BNV ngày 10-12-2012 của Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Nghị định số 90 và Thông tư số 09 quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở xây dựng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ. Nội dung thanh tra hành chính việc chấp hành chính sách, pháp luật nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ về các lĩnh vực như: thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp và quản lý biên chế nhà nước, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cán bộ, công chức, viên chức, tiền lương, tổ chức hội và các tổ chức phi Chính phủ, cải cách hành chính…

Hội nghị đã tập trung thảo luận về những quy định cơ bản và những điểm mới về tổ chức hoạt động thanh tra ngành nội vụ, quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Các đại biểu còn được nghe hướng dẫn sử dụng quy trình thanh tra trên cổng thông tin tác nghiệp trực tuyến ngành nội vụ.

P.Nguyễn

Chia sẻ bài viết