27/06/2019 - 15:47

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Tạo phong trào lớn mạnh trong phòng, chống tham nhũng vặt 

(CT)- Sáng 27-6-2019, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 24-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (CT10). Ở điểm cầu Cần Thơ, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, dự.

Các đồng chí dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến, kinh nghiệm ngăn chặn tham nhũng vặt. Một số đại biểu băn khoăn tình trạng tham nhũng vặt đang xói mòn lòng tin của người dân nên đề nghị Chính phủ phải có những quy định cụ thể để các bộ, ngành, các cấp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong phát hiện và xử lý tham nhũng vặt. Một số đại biểu cũng cho rằng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường dịch vụ công trực tuyến là một trong những giải pháp hữu hiệu trong chống tham nhũng vặt. Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, tập trung những nơi có dư luận...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện CT10 đạt hiệu quả, có kế hoạch cụ thể để triển khai vào cuộc sống… tạo thành phong trào lớn mạnh trong phòng chống tham nhũng vặt. CT10 phải được triển khai đồng bộ với Luật PCTN năm 2018, vừa thực hiện các giải pháp chung về PCTN, vừa có giải pháp cụ thể để chống tham nhũng vặt. Những lĩnh vực dư luận bức xúc thời gian qua là: thuế, đất đai, quản lý môi trường, xây dựng, cảnh sát giao thông, thanh tra chuyên ngành, cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục và cung cấp hành chính công ở xã, phường. Do đó, từng bộ, ngành, địa phương phải xác định từng vị trí, từng lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm để có giải pháp phòng ngừa tốt, làm chuyển biến rõ nét, thay đổi căn bản về tình hình nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải gương mẫu trong thực hiện CT10, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của đơn vị.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... Phát huy vai trò của đoàn thể, quần, chúng, cộng đồng dân cư, báo chí trong việc phát hiện hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công chức; gắn việc thực hiện CT10 với “Năm dân vận chính quyền”;  tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đúng quy định pháp luật; tăng cường tuyên truyền để mọi người từ bỏ “văn hóa phong bì”…

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết