12/04/2018 - 21:45

Ông Lê Tấn Nẫm, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ:

Tạo công bằng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định 

Song song với thu ngân sách, công tác thanh, kiểm tra quyết toán thuế là một trong những nhiệm vụ của ngành thuế nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế. Thời gian qua, Cục Thuế TP Cần Thơ đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố nhằm đảm bảo công tác thanh, quyết toán thuế triển khai hiệu quả, hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất kinh doanh ổn định.

Trao đổi với Báo Cần Thơ về vấn đề trên, ông Lê Tấn Nẫm, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết:

- Khi thực hiện cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế thì nhiệm vụ chủ yếu của ngành thuế là tập trung vào việc thanh, kiểm tra nhằm phát hiện những vi phạm để ngăn ngừa, nhắc nhở cũng như hướng dẫn DN những thủ tục cần thiết. Đồng thời, tiến hành xử phạt hành chính về thuế những trường hợp người nộp thuế tính thuế không đủ, không đúng, nợ thuế kéo dài; cố tình lợi dụng cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp để gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế. Mặt khác, công tác thanh, kiểm tra quyết toán thuế còn là công cụ thực hiện tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế.

Thời gian qua, ngành thuế đã tập trung công tác thanh, kiểm tra thuế theo chuyên đề nên đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu cải cách của ngành thuế; thể hiện tính công khai, minh bạch về chính sách thuế; tạo sự công bằng giữa những người nộp thuế. Năm 2017, Cục Thuế thực hiện 1.491 cuộc thanh, kiểm tra quyết toán thuế tại DN; vượt 14,78% so với chỉ tiêu Tổng Cục thuế giao và tăng 4,3% so với cùng kỳ. Qua công tác thanh, kiểm tra ngành thuế đã truy thu, phạt và truy hoàn 84,3 tỉ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ. Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Cục Thuế thực hiện việc thanh, kiểm tra quyết toán thuế đối với 388/2.751 DN báo lỗ trong năm 2016. Qua đó đã giảm lỗ 169,3 tỉ đồng, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách và tạo sự bình đẳng, công bằng xã hội về nghĩa vụ người nộp thuế.

* Vậy công tác thanh, kiểm tra quyết toán thuế thời gian qua đã hỗ trợ và mang lại lợi ích gì cho sự phát triển của DN, thưa ông?

- Thanh, quyết toán thuế tại DN là một nội dung quan trọng của quản lý nhà nước nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các DN vi phạm các quy định của pháp luật về thuế. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần vào sự phát triển của DN. Qua công tác này, cơ quan thuế tìm hiểu, giúp đỡ và định hướng các DN thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế và trở thành một trong những địa chỉ mà DN có thể trông cậy nhận được những khuyến nghị, chỉ dẫn đảm bảo cho hoạt động đúng theo pháp luật. Quan trọng hơn, công tác thanh, kiểm tra thuế luôn có tính định hướng và xây dựng cho DN. Nghĩa là góp phần dự báo một hành vi vi phạm pháp luật sẽ xảy ra trong tương lai nếu không có sự chấn chỉnh kịp thời. Từ đó góp phần định hướng để DN không gây hậu quả nghiêm trọng về các mặt.

Tóm lại, thông qua công tác thanh, kiểm tra quyết toán thuế giúp DN nắm vững các Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư, hoạt động cải cách hành chính về thuế đã và đang được thành phố triển khai... Đồng thời, giúp DN kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các vấn đề về thuế từ đó tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của DN phát triển ổn định.

 * Công tác thanh, kiểm tra quyết toán thuế năm 2018 được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Năm 2018, Tổng Cục Thuế giao chỉ tiêu cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo tỷ lệ thanh, kiểm tra quyết toán thuế tối thiểu đạt 18,5% số DN quản lý. Từ định hướng này, ngành thuế TP Cần Thơ xác định tập trung vào các DN có dấu hiệu rủi ro lớn; DN hoạt động ở các ngành nghề kinh doanh mới, đặc thù phải kê khai (thuế kinh doanh qua mạng, kinh doanh dịch vụ vận tải sử dụng công nghệ thông tin như: Grab, Uber, game online…); các DN nhiều năm chưa được kiểm tra; DN được hưởng ưu đãi, miễn giảm; kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn; các DN hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua đường biên giới đất liền; DN có dấu hiệu chuyển giá, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án…

Cán bộ Chi cục Thuế quận Bình Thủy hướng dẫn một hộ kinh doanh trên địa bàn làm thủ tục kê khai thuế. Ảnh: Minh Huyền

Trước mắt, Cục Thuế TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện công tác thanh, kiểm tra quyết toán thuế đối với các DN lỗ năm 2016 còn lại đến hết ngày 30-6-2018. Đồng thời, xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra, phát hiện, kiến nghị; truy thu đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước đối với số tiền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các cấp. Ngành thuế thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành trong xử lý vi phạm hành chính cũng như trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Trong năm 2018, công tác cải cách hành chính về thuế sẽ được ngành thuế thực hiện một cách toàn diện, hiện đại để giảm thời gian và chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế. Ngành thuế tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đối thoại với người nộp thuế từ khâu tuyên truyền, phổ biến và giải đáp vướng mắc nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Đây là hướng đi, giải pháp thiết thực nhằm góp phần giải quyết khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó giúp DN chuyên tâm vào phát triển sản xuất, kinh doanh.

* Xin cảm ơn ông! l

MỸ THANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết