23/03/2008 - 09:26

Làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Tạo bước đột phá để phát triển tương xứng tiềm năng

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Cường - Kiên Giang. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.

(CT)- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kết thúc chuyến công tác tại Kiên Giang bằng cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt và cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh vào sáng 22-3. Tổng Bí thư rất hoan nghênh những nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua để đạt được có những kết quả khả quan về kinh tế-xã hội. Nhưng Tổng Bí thư cũng cho rằng, Kiên Giang phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Vì vậy, tỉnh cần có những bước đột phá trong thời gian tới...

Nằm ở địa đầu cực Tây-Nam của Tổ quốc, Kiên Giang có vị trí phòng thủ chiến lược về an ninh và vai trò quan trọng trong chiến lược kinh tế biển Việt Nam. Tốc độ phát triển kinh tế đạt bình quân trên 13%/năm và thu nhập bình quân đầu người đạt 836,7 USD/người/năm – ngang bằng với mức bình quân chung của cả nước. Với vị thế chiến lược quan trọng, Kiên Giang phải thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, nhất là lĩnh vực du lịch, công nghiệp thủy sản, kinh tế biển đảo để tạo những bước đột phá, đi lên bền vững. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh: Kiên Giang là ngư trường lớn của cả nước cần được khai thác hợp lý đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ hải phận, an toàn cho ngư dân; phải có một quy hoạch tổng thể để khai thác núi đá vôi không làm mất đi những danh thắng, cảnh đẹp thiên nhiên; phát triển Tâm trung du lịch sinh thái biển Phú Quốc cần khai thác theo hướng bền vững, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, sáng suốt lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, tài chính khi giải quyết dự án đầu tư vào đảo này... Về tổ chức xây dựng Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Kiên Giang phải có quy hoạch nguồn, đào tạo, sử dụng, sắp xếp cán bộ hợp lý và có nguồn cán bộ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Phải có định hướng lao động ngay từ trong nhà trường để có được nguồn nhân lực đủ điều kiện hoạt động trong tất cả các lĩnh vực. Đề cao vai trò của các tổ chức đảng ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong tình hình mới.

Trong buổi làm việc sáng 22-3, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dành nhiều thời gian để thông tin về tình hình đất nước hiện nay. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việt Nam đang có thế và lực mới trên trường quốc tế. Có nhiều vận hội nhưng cũng không ít thách thức. Trước ảnh hưởng của kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn. Vừa bắt tay vào thực hiện kế hoạch 5 năm (2006-2010), Việt Nam phải đối mặt với thiên tai, thời tiết ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Nhưng Việt Nam vẫn giữ được mức phát triển kinh tế hàng năm từ 8,5-9%, thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 830 USD/năm. Năm 2008 là năm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm, sớm đưa đất nước thoát khỏi danh sách các nước nghèo...

• THÀNH NGUYỄN

Chia sẻ bài viết