14/06/2013 - 22:49

Tăng giá xăng tối đa 426 đồng/lít

Giá xăng dầu thành phẩm thế giới biến động nhẹ và tăng trở lại từ giữa tháng 5 đến nay, giá xăng dầu bình quân 30 ngày từ ngày 15/5-13/6 ở mức: 112,6 USD/thùng đối với xăng RON 92; dầu điêzen 0,05S: 117,24 USD/thùng; dầu hỏa: 115,43USD/thùng, dầu madut 180 cst: 610,02 USD/tấn. Vì vậy, ngày 18-5, Liên Bộ tài chính - Công Thương đã điều chỉnh giảm 1% thuế nhập khẩu với mặt hàng xăng và cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sử dụng Quỹ Bình ổn giá từ (160 - 400 đồng/lít,kg từ 1-6. Tuy nhiên, do giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động tăng khiến giá cơ sở vẫn cao hơn giá bán hiện hành.

Nhằm tiếp tục thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP, đồng thời đảm bảo việc điều hành giá xăng dầu trong nước hài hòa giữa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, hạn chế mức tăng giá xăng dầu trong nước quá cao trong điều kiện số dư Quỹ Bình ổn giá không còn nhiều, thuế suất thuế nhập khẩu vẫn thấp hơn barem; liên bộ Tài chính - Công Thương đã điều hành tăng giá xăng dầu trong nước từ 20 giờ ngày 14-6. Theo đó, doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán xăng tối đa 426 đồng/lít. Đối với mặt hàng dầu điêzen, doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 221 đồng/lít. Còn mặt hàng dầu hỏa và dầu madut không tăng giá, giữ giá bán như hiện hành.

Chia sẻ bài viết