06/04/2020 - 21:00

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế 

(CT)- Theo kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin ngành thuế, năm 2020 tiếp tục nâng cấp, triển khai 14 phần mềm ứng dụng đáp ứng các yêu cầu sửa đổi, bổ sung chính sách. Bao gồm: Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax); hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới (HTKK); quản lý thuế tập trung (TMS); nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK_TMS); đăng ký doanh nghiệp; quản lý trước bạ, nhà đất; phân tích thông tin người nộp thuế, đánh giá rủi ro (TPR); tập trung cơ sở dữ liệu thông tin người nộp thuế tại Tổng cục Thuế; hỗ trợ theo dõi kết quả thanh tra, kiểm tra; quản lý hóa đơn, ấn chỉ; thu thập và phân tích thông tin báo cáo tài chính doanh nghiệp; nhật ký thanh tra điện tử; theo dõi kết quả kiểm tra nội bộ; hệ thống thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Nhằm triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến của ngành thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, trong quý I-2020, ngành thuế đã tích hợp dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy. Trong quý II và quý III xác định các dịch vụ công để đề xuất tích hợp, đồng thời tổ chức lập trình, kiểm thử; quý IV hoàn thành tích hợp 30% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia...

L. MẪN

Chia sẻ bài viết