02/03/2023 - 10:20

Tăng cường trách nhiệm của cơ quan công quyền trong quản lý và sử dụng đất đai 

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Trách nhiệm của cơ quan công quyền trong việc quản lý và sử dụng đất đai là vấn đề người dân rất quan tâm khi đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Những ý kiến đóng góp đều theo hướng cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cơ quan công quyền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến vấn đề đất đai.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến vấn đề đất đai.

Điều 230, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai như sau: chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức tiếp nhận các kiến nghị, phát hiện, phản ánh của người dân, doanh nghiệp về công tác quản lý đất đai để ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền; chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền; chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật và thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất và của công chức, viên chức thuộc cấp xã. Người đứng đầu cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền.

Ông Trần Hùng Lâm ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, nói: “Tôi kiến nghị bổ sung thêm trách nhiệm của UBND cấp trên khi gửi văn bản đôn đốc cấp dưới thực hiện việc trả lời kiến nghị của người dân. Nếu UBND cấp dưới chậm thực hiện, UBND cấp trên phải trực tiếp xử lý yêu cầu, kiến nghị của người dân và trả lời bằng văn bản cho người dân. Quy định như vậy sẽ góp phần đảm bảo việc khiếu nại của người dân được giải quyết đúng thời gian quy định. Đồng thời, tránh trường hợp người dân gửi đơn đến cấp trên, cấp trên yêu cầu cấp dưới trả lời nhưng cơ quan cấp dưới trả lời chậm trễ hoặc không trả lời cho cơ quan cấp trên, làm người dân phải chờ đợi, ảnh hưởng đến quyền lợi, gây bức xúc trong nhân dân”.

Về tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã đối với các vi phạm trong quản lý đất đai, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định tổ chức, cá nhân khi phát hiện thì có quyền gởi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo phân cấp quản lý. Đối với nội dung này, ông Nguyễn Văn Hận ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, kiến nghị: “Cần bổ sung trong quá trình thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, khi phát hiện người có hành vi vi phạm trong quản lý đất đai thì trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra có quyền đề nghị người có thẩm quyền đình chỉ hoặc tạm đình chỉ công tác của người có hành vi vi phạm, rồi tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định pháp luật. Việc đình chỉ hoặc tạm đình chỉ công tác của người có hành vi vi phạm phải được công khai để đảm bảo tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm”.

Chia sẻ bài viết