14/05/2013 - 08:47

Tăng cường thông tin trên báo chí về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu

(CT)- Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Vũ Thanh Sơn vừa có công văn gởi các cơ quan thông tấn báo chí, các Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí chủ động xây dựng kế hoạch để thông tin, tuyên truyền "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm" (gọi tắt là đề án).

Theo đề án, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, truyền thông xã hội (trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội, tại các địa điểm công cộng,...) và truyền thông ở cơ sở tăng cường thông tin về việc kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc; thông tin kịp thời về việc xử lý các hành vi vi phạm; thông tin về tác hại của gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu không rõ nguồn gốc với sản xuất, chăn nuôi trong nước và sức khỏe của người tiêu dùng… Đồng thời, báo chí cần kịp thời biểu dương, cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; đề ra các giải pháp, hướng đi cho sản phẩm gia cầm sạch; tuyên truyền các mô hình sản xuất chăn nuôi gia cầm, các địa phương chăn nuôi gia cầm tiêu biểu trong nước.

Đề án thực hiện (từ năm 2013-2014) tại tất cả tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ưu tiên tập trung tuyên truyền tại các địa phương có đường biên giới và các thành phố có sức tiêu thụ lớn gia cầm, sản phẩm gia cầm.

H.Hoa

Chia sẻ bài viết