09/07/2008 - 08:19

Tăng cường quản lý giá cả; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng gây rối loạn thị trường

(TTXVN)- Thời gian gần đây, việc bảo đảm nguồn hàng, lưu thông hàng hóa ở thị trường trong nước có biểu hiện chưa thật lành mạnh do một số tổ chức, cá nhân vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, nhất là quy định về niêm yết hàng hóa và bán đúng với giá niêm yết. Tình trạng găm hàng, đầu cơ, thậm chí là đưa tin thất thiệt về tình hình giá cả, khan hiếm nguồn hàng, đặc biệt là đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, xi măng, sắt thép, xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh..., để đẩy giá cả lên cao nhằm thu lời bất chính, một số mặt đã làm ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai, chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, mặt khác đã tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, trong dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân, trước hết là đối với đời sống của người nghèo, người lao động có thu nhập thấp.

Nhằm chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện tiêu cực nêu trên, bảo đảm cho sản xuất, lưu thông hàng hóa ở thị trường trong nước một cách lành mạnh, góp phần vào việc thực hiện bình ổn giá cả, thị trường; tích cực thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và kiềm chế tốc độ tăng giá, ngày 8-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công điện số 1063/SĐ-TTg gửi: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước, yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tăng cường quản lý thị trường, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về niêm yết giá, bán hàng theo đúng giá niêm yết, trước hết là những hàng hóa thuộc nhóm các mặt hàng thiết yếu trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân như: lương thực, xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón, thuốc trừ sâu, giấy, thuốc chữa bệnh... để bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa đều phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán hàng theo đúng giá niêm yết;

Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý giá trên địa bàn. Phát hiện kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, sản xuất hàng giả, thậm chí là đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao để thu lợi bất chính; áp dụng biện pháp xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật kể cả thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự;

Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình trạng đầu cơ, găm hàng, buôn lậu hoặc đưa tin thất thiệt làm tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan của Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trước hết là Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, một mặt tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, mặt khác phải chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, kể cả chỉ đạo, điều hành nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng được để bảo đảm cân đối nhu cầu hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất thiết không được để xảy ra thiếu, khan hiếm hàng hóa làm cho giá hàng hóa tăng cao bất hợp lý.

3. Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để tạo thêm nguồn hàng cung cấp cho tiêu dùng trong nước, đồng thời gương mẫu tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý giá cả, thị trường và tích cực tham gia vào việc bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm việc đưa tin chính xác, kịp thời để nhân dân và xã hội hiểu rõ chủ trương và biện pháp mà Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, chung lòng trong việc thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào việc phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ năm 2008. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân đưa tin không chính xác và gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống của nhân dân, gây tâm lý bất an trong xã hội.

Chia sẻ bài viết