06/06/2011 - 21:17

Tăng cường phân cấp và kiểm tra công tác đấu thầu

Một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trong năm 2011, vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra trong Báo cáo về thực hiện công tác đấu thầu năm 2010 là tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu, tổ chức phổ biến quán triệt thực thi pháp luật về đấu thầu và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác đấu thầu; đồng thời, tăng cường phân cấp và kiểm tra, thanh tra thường xuyên công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng đề nghị chỉ định thầu tràn lan, không thực hiện theo phân cấp.

Đối với trường hợp các gói thầu đủ điều kiện áp dụng chỉ định thầu những vẫn có thể tổ chức đấu thầu thì khuyến khích các đơn vị áp dụng đấu thầu rộng rãi để vừa có cơ hội lựa chọn được nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm, vừa tiết kiệm cho nền kinh tế.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, xu hướng đề nghị được áp dụng hình thức chỉ định thầu vẫn còn nhiều, không thể hiện đúng theo tinh thần đã phân cấp. Việc này dẫn đến kéo dài thời gian, tăng thủ tục hành chính trong đấu thầu do không nghiên cứu quy định của pháp luật hoặc né trách nhiệm, gây lãng phí cho các cơ quan Trung ương. Ngoài ra, còn một số tồn tại khác như: cơ chế chính sách liên quan đến đấu thầu của một số cơ quan Chính phủ chưa được ban hành kịp thời; hoạt động kiểm tra đấu thầu chưa được thực hiện đồng đều ở các Bộ, ngành và địa phương, công tác báo cáo tình hình xử lý vi phạm cũng chưa đầy đủ, do đó cần được tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết