04/10/2008 - 08:42

Tạm dừng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng

(TTXVN)- Ngày 2-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông.

Chỉ thị yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tài chính tập trung rà soát, kiểm tra, kiên quyết đình chỉ các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép và không bảo đảm các điều kiện theo quy định; thu hồi ngay các giấy phép thăm dò, khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi đã cấp không đúng quy định; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-11-2008. Hoàn thành việc xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền trước ngày 30-11-2008.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, hoàn thành trước ngày 30-11-2008... Tạm dừng việc xuất khẩu cát, sỏi xây dựng bao gồm cát, sỏi lòng sông và cát biển. Đối với các hợp đồng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng đã được ký trước ngày 30-11-2008 thì vẫn được thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng.

Chia sẻ bài viết