17/04/2009 - 08:15

Phiên họp thứ 19 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở và Luật đất đai năm 2003 góp phần khuyến khích kiều bào về xây dựng đất nước

* Cần rút gọn phạm vi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Cho ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật nhà ở và điều 121 của Luật đất đai, sáng 16-4, đa số đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (QH) đều nhất trí cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Dự án Luật này là cần thiết, góp phần khuyến khích kiều bào tham gia cống hiến, xây dựng đất nước và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào yên tâm khi trở về quê hương làm ăn, sinh sống. Các đại biểu cũng nhất trí trình Dự án Luật này trước QH để xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 5 tới.

So với điều 126 Luật nhà ở hiện hành, dự án Luật sửa đổi quy định mở rộng hơn về đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Sửa đổi điều 121 Luật đất đai sẽ có thêm 2 quyền về sử dụng đất gắn với nhà ở, nhưng so với công dân Việt Nam ở trong nước thì đối tượng này bị hạn chế hơn về quyền góp vốn và quyền bảo lãnh bằng tài sản là nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên cho rằng, các cơ quan liên quan đến cần phối hợp chặt chẽ khi xây dựng Dự án Luật này để đảm bảo đúng quy định về việc tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài gắn bó hơn với quê hương đất nước. Thực tế, nước ta hiện nay đất chật, người đông, vì vậy phải quản lý chặt chẽ vấn đề nhà ở, việc xây dựng nhà ở phải có quy hoạch theo hướng xây dựng nhà chung cư, cao tầng là chính, hạn chế cấp đất, xây dựng nhà riêng lẻ. Việt kiều ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia, gắn bó với thể chế chính trị. Việc sửa đổi Dự án Luật này nhằm tạo điều kiện cho kiều bào và gia đình của họ có nhà để ở tại quê hương còn mục đích kinh doanh sẽ được điều chỉnh ở các luật khác. Phó Chủ tịch QH đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại nội dung của Nghị định hướng dẫn, chú ý tới các đối tượng, điều kiện và những vấn đề cần thiết khác để làm rõ hơn, tránh trùng lắp.

Đây là lần thứ 3, Ủy ban Thường vụ cho ý kiến vào Dự án Luật này. Tuy nhiên, nhiều đại biểu vẫn còn băn khoăn, đề nghị Ban soạn thảo làm rõ hơn một số nội dung cụ thể quy định trong Luật. Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng cho rằng sửa một điều của Luật nhưng cũng làm thay đổi căn bản về chính sách cho phép người Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu nhà, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc kỹ.

* Chiều 16-4, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) .

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư XDCB tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung để giải quyết vướng mắc, những vấn đề bức thiết nhất đang cản trở các hoạt động đầu tư XDCB trong thực tế thi hành các luật hiện nay; đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư XDCB; nhất quán, không chồng chéo về các quy định pháp luật liên quan; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi; phát huy được quyền chủ động và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung 52 điều, khoản vướng mắc, bức xúc nhất trong 8 luật và 1 Nghị quyết, trong đó đặc biệt quan tâm những vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư: 8 điều của Luật Xây dựng, 8 điều của Luật Đầu tư, 17 điều của Luật Đấu thầu, 7 điều của Luật Doanh nghiệp, 2 điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, 4 điều của Luật Đất đai, 2 điều của Luật Bảo vệ môi trường, 3 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và 1 điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11. Cụ thể như: Nội dung sửa đổi bổ sung các điều, khoản của Luật Xây dựng quy định rõ những hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực có điều kiện, đưa ra danh mục các hoạt động xây dựng có điều kiện. Nội dung sửa đổi của Luật Đấu thầu làm rõ về thẩm định đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, thời gian trong đấu thầu, hồ sơ mời thầu. Nội dung sửa đổi Luật Doanh nghiệp quy định rõ về thời hạn cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể; đăng ký lại và tổ chức quản lý theo quy định của Luật Đầu tư. Nội dung sửa đổi của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về ưu đãi đầu tư, Luật Đất đai về việc mở rộng đối tượng cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần, về giá đất thực tế tại địa phương….

Thẩm tra sơ bộ dự án, Ủy ban Kinh tế (UBKT) của QH tán thành với việc cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư XDCB để giải quyết được tổng thể những vấn đề đang đặt ra làm chậm tiến độ, giảm hiệu quả đầu tư xây dựng các dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước nói riêng và đầu tư XDCB nói chung.

LƯU THỊ THOAN – THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết