09/02/2019 - 10:37

Sống hào sảng 

Có một điều kỳ diệu ở những người mà chúng tôi gặp ngày càng nhiều trong hành trình tìm và kể những câu chuyện cuộc sống để bầu bạn với độc giả. Đó là lối sống cho đi: cho công sức, tâm huyết, của cải và trao nghị lực cùng tình yêu thương con người đến những cảnh đời bất hạnh hơn. Cũng có những người yêu thích làm những việc không tên để môi trường sống thêm thắm tươi. Kỳ lạ là, càng cho đi, thì những cách sống, tấm lòng, tình yêu thương con người ấy ngày càng lớn lên; cách sống hào sảng càng lan tỏa.

* Vì những nụ cười...

* Ở nơi sáng một chữ “Tình”

* Cho đời thêm vui

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Sống hào sảng