09/06/2014 - 22:07

Sẽ không để xảy ra việc cấp thẻ bảo hiểm y tế chậm trễ quá thời gian quy định

Cử tri phản ánh thời gian cấp mới, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế bị sai người dân phải chờ từ 30-45 ngày mới nhận được thẻ bảo hiểm y tế. Cử tri đề nghị ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh lại vấn đề này. Nội dung trả lời của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, như sau:

- Theo quy định, việc cấp mới thẻ bảo hiểm y tế thời gian là 10 ngày làm việc và thời gian đổi lại thẻ bảo hiểm y tế là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đúng thời gian quy định này, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế.

- Đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện lần đầu hoặc đóng bảo hiểm y tế không liên tục thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày.

Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các quận, huyện không để xảy ra việc cấp thẻ chậm trễ quá thời gian quy định.

Chia sẻ bài viết