20/05/2008 - 09:26

Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ

Sẽ hợp tác với Trường Đại học Burapha - Thái Lan đào tạo Cử nhân Điều dưỡng

(CT)- Ngày 19-5-2008, đại diện UBND thành phố, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài Chính đã có buổi làm việc với Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ. Các sở, ngành đã thống nhất chủ trương và thông qua kế hoạch hợp tác đào tạo Cử nhân Điều dưỡng (CNĐD) giữa Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ với Trường Đại học Burapha của Thái Lan. Sau cuộc họp, Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ sẽ làm đề án trình UBND thành phố phê duyệt.

Theo kế hoạch, chương trình đào tạo gồm 2 đối tượng: đào tạo CNĐD hệ chính quy và hệ liên thông. CNĐD hệ chính quy sẽ được đào tạo 4 năm: 2 năm đầu học ở Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ, 2 năm sau học ở Trường Đại học Burapha. Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPT, có trình độ Anh văn từ chứng chỉ B trở lên; không quá 36 tuổi. Kinh phí của khóa học khoảng 12.000 USD. CNĐD hệ liên thông sẽ được đào tạo 2 năm: năm đầu học ở Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ, năm sau học ở Trường Đại học Burapha. Đối tượng tuyển sinh là những người đã tốt nghiệp điều dưỡng trung học, có trình độ Anh văn từ chứng chỉ B trở lên; không quá 40 tuổi. Kinh phí của khóa học khoảng 7.000 USD. Số lượng tuyển sinh là 30 học viên/mỗi lớp. Dự kiến, thời gian bắt đầu chương trình đào tạo là từ tháng 1-2009.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết