23/11/2018 - 22:16

Từ ngày 5 đến 7-12-2018:

Sẽ diễn ra kỳ họp thứ 10 HÐND thành phố

(CT)- Thường trực HĐND TP Cần Thơ vừa phát hành thư triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, kỳ họp sẽ tiến hành trong 3 ngày, từ 5 đến 7-12-2018 tại Hội trường UBND thành phố. Theo chương trình, dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 9 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các sở, ngành trình; 1 thông báo của UBMTTQVN thành phố; xem xét, quyết nghị thông qua 14 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp. Đồng thời, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo quy định.

ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết