21/04/2011 - 08:12

Phiên họp thứ 39 Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII

(TTXVN)- Phiên họp thứ 39 diễn ra từ ngày 25-27/4, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo đánh giá kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII; nghe Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 báo cáo về tình hình chuẩn bị bầu cử.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số nội dung: dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đề nghị thành lập thêm 4 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực, 1 đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và giao chỉ tiêu biên chế năm 2011, 2012 cho Kiểm toán Nhà nước; phương án phân bổ số vượt thu ngân sách Trung ương năm 2010; dự thảo Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Chia sẻ bài viết