29/11/2017 - 19:33

Sau 3 năm thi hành Luật Đất đai, khiếu nại tố cáo vẫn chiếm hơn 70%

Sau hơn 3 năm thi hành Luật Đất đai 2013, nguồn lực đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác, phát huy hiệu quả. Khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lơn hơn 70%.

Thông tin trên vừa được bà Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng 29-11, tại Hà Nội.

Đánh giá tổng thể về quá trình thi hành Luật Đất đai 2013, bà Hoa khẳng định Luật đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý và sử dụng đất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, qua tổng hợp đánh giá thi hành luật của các tỉnh, thành phố vẫn còn một số hạn chế.

Cụ thể, hiện nay nguồn lực đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác, phát huy hiệu quả. Nhiều nơi, dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng, chậm tiến độ, lãng phí, hiệu quả sử dụng thấp.

Thậm chí, có trường hợp định giá đất để tính thu nghĩa vụ chưa phù hợp, gây thất thoát ngân sách. Cơ chế tạo quỹ đất chưa được quan tâm thực hiện. Khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lơn hơn 70%.

Theo bà Hoa, nguyên nhân của tình trạng trên là do hệ thống pháp luật chưa thật hoàn thiện; vẫn còn chồng chéo, không thống nhất trong quy định của pháp luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đất thầu; một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và một số nội dung phát sinh mới chưa có quy định điều chỉnh...

Trước thực tế nêu trên, bà Hoa cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ ngành, địa phương rà soát, đánh giá việc tổ chức thi hành và lập đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013, để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn.

Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), mục đích của việc sửa đổi Luật đất đai 2013 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm và bền vững.

Đồng thời, tăng nguồn thu từ đất đai phát triển bằng hình thức thu hồi đất sau khi quy hoạch được công bố, tạo quỹ đất sạch cho Nhà nước để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, giảm khiếu kiện về đất đai.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Quản lý đất đai đã đề xuất 10 nhóm nội dung dự kiến sẽ sửa đổi bổ sung trong luật cụ thể là: Người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; chế độ sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết