Thông báo tuyển dụng

06/10/2022

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 01 người

Số lượng: 01 người làm việc (viên chức) tại Liên trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (chức danh nghề nghiệp Chuyên viên, mã số 01003).

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 01 vị trí Hành chính, tổng hợp.

3Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động, có lý lịch rõ ràng. Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thủy sản;  

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản tương đương trình độ A và sử dụng được ngoại ngữ.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Cần Thơ,  website http://thuysancantho.vnhttp://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn và niêm yết công khai tại trụ sở của Chi cục Thủy sản;

- Địa điểm nhận phiếu dự tuyển: Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ. Số 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thực sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 04 ảnh thẻ cỡ 4x6; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ tên và các thông tin theo yêu cầu. Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu không trúng tuyển.

5Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển;

Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ;

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Phiếu đăng ký dự tuyển Chi cục Thủy sản tiến hành tổ chức xét tuyển theo đúng quy trình tuyển dụng tại Kế hoạch số 674/KH-CCTS 33của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ./.

Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ

Gửi phản hồi thông tin sản phẩm

Báo Cần Thơ kiểm duyệt toàn bộ tin trước khi đăng để việc mua bán an toàn & hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình duyệt tin chỉ có thể hạn chế tối đa các trường hợp không trung thực. Hãy báo cho chúng tôi những tin xấu để chúng tôi có thể xác minh & xây dựng trang web mua bán an toàn cho mọi người.

LIÊN HỆ