CHI CỤC THỦY LỢI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cách đây 9 tháng

1. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm:

- Số lương chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm: Cán bộ Kỹ thuật, nghiệp vụ (01 chỉ tiêu); Kế hoạch, tài chính (01 chỉ tiêu).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký:

-  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cụ thể theo vị trí tuyển dụng:

+ Vị trí việc làm Cán bộ Kỹ thuật, nghiệp vụ yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng công trình thủy, xây dựng dân dụng.

+ Vị trí việc làm Kế hoạch, tài chính yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tài chính.

- Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (đính kèm phiếu đăng ký dự tuyển);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thực sang tiếng việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực

e) 04 ảnh thẻ cỡ 4x6; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ tên và các thông tin theo yêu cầu. Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu không trúng tuyển.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ và kiểm tra sát hạch

- Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/9/2019 đến hết ngày 10/10/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính, tổng hợp, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ. Số 16, đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Thời gian kiểm tra sát hạch: Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thông báo tuyển dụng viên chức được đăng tải trên Báo Cần Thơ; trang website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn và niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Thủy lợi.

 

          

 

 

Gửi phản hồi thông tin sản phẩm

Báo Cần Thơ kiểm duyệt toàn bộ tin trước khi đăng để việc mua bán an toàn & hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình duyệt tin chỉ có thể hạn chế tối đa các trường hợp không trung thực. Hãy báo cho chúng tôi những tin xấu để chúng tôi có thể xác minh & xây dựng trang web mua bán an toàn cho mọi người.

LIÊN HỆ