17/06/2008 - 08:07

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Ra sức sáng tạo, nỗ lực xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển

Sáng 16-6, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm, làm việc và chúc mừng các nhà báo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên tại Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam ( 21/6/1925 - 21/6/2008).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang đã chúc mừng và nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và hơn 17.000 hội viên Hội Nhà báo trong cả nước hãy ra sức sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực xây dựng nền báo chí Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng cách mạng, khoa học, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc “tuyên truyền tập thể, tổ chức tập thể, cổ động tập thể”, khởi xướng, cổ vũ cho mọi phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến, cổ vũ các thành tựu của công cuộc đổi mới, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tệ nạn; phản bác mọi thông tin, quan điểm sai trái... Đồng chí cho rằng cách kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 tốt nhất không chỉ nên dừng lại ở việc ghi nhận công lao, đóng góp, tôn vinh các nhà báo mà các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền hãy thúc giục mỗi nhà báo - chiến sĩ phát huy truyền thống bằng cách lắng nghe để cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà giới báo chí, các cơ quan thông tấn, báo chí... đang gặp phải. Từ nay, mỗi năm, cứ vào dịp kỷ niệm “Ngày Tết” của các nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí chủ lực như: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam... hãy tổng kết, nhìn nhận lại hoạt động trong suốt năm vừa qua, thẳng thắn nêu những vấn đề bức xúc cần giải quyết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, tháo gỡ nhằm tạo môi trường hoạt động ngày càng tốt hơn, đúng định hướng cho giới báo chí cả nước. Đồng chí chỉ rõ: Bên cạnh ưu điểm nổi bật và thành tích to lớn vừa nêu, hoạt động báo chí và công tác lãnh đạo, quản lý báo chí những năm qua cũng bộc lộ một số yếu kém cần nhìn nhận đúng, rõ và tập trung khắc phục.

Tại Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Trương Tấn Sang đã chúc giữ vững và phát huy truyền thống là cơ quan báo chỉ chủ lực, tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tầng lớp nhân dân.

Sau khi nghe cán bộ, phóng viên Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh các khó khăn về giá giấy tăng; về sự trùng lặp, chồng chéo và nhiều bất cập trong quy hoạch phát triển hệ thống truyền hình trong điều kiện bùng nổ công nghệ truyền thông đa phương tiện; về ảnh hưởng của tình hình lạm phát tới ngành báo chí..., đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Khó khăn hiện nay chỉ là trước mắt. Lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam 83 năm qua luôn sát cánh, đồng hành cùng dân tộc, vượt qua bao chặng đường gian khó. Mong rằng các cơ quan báo chí và cá nhân mỗi nhà báo hãy phát huy tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, sáng tạo, tỉnh táo, làm ra nhiều tác phẩm báo chí tốt, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc và sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước cập bến bờ vinh quang trở thành nước CNH, HĐH vào năm 2010 như mục tiêu mà Đảng đã đề ra. Nhiệm vụ trước mắt của các cơ quan báo chí, tổ chức Hội nhà báo và mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên là thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin trên báo chí, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí. Cần tổ chức tốt Giải báo chí quốc gia lần thứ hai và chuẩn bị cho các năm tiếp theo ngang tầm với vai trò, vị trí và sự đóng góp quan trọng của báo chí nước ta, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới đầy sôi động.

HOÀNG HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết