08/06/2011 - 08:30

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN:

Quy hoạch lại mạng lưới trường đại học, cao đẳng và trường nghề trong cả nước

(CT)- Ngày 7-6-2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị trực tuyến về việc quy hoạch lại mạng lưới trường đại học, cao đẳng (ĐH,CĐ), trường nghề đến năm 2020 và di dời các trường ĐH,CĐ từ nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ra các khu quy hoạch.

Theo dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến năm 2020, cả nước sẽ có 580 trường ĐH,CĐ, tăng 166 trường so với hiện nay. Theo dự thảo trên, ĐBSCL sẽ tăng 16 trường ĐH và 20 trường CĐ, nâng tổng số trường ĐH, CĐ trong toàn vùng lên 28 trường ĐH và 20 trường CĐ. Đến năm 2020, cả nước có 1.050 trường CĐ nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. Riêng các tỉnh, thành ĐBSCL đến năm 2020 sẽ có 155 trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. Dự kiến, đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc di dời các trường ĐH, CĐ từ nội thành TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ra các khu quy hoạch.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cần hoàn chỉnh lại kế hoạch chi tiết và theo cơ cấu vùng, miền giống nhau. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành việc di dời các trường ĐH, CĐ trong nội thành TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ra các khu quy hoạch. Đối với các địa phương, cần xem lại chiến lược giáo dục đào tạo của địa phương mình để có kế hoạch xây dựng các trường ĐH, CĐ trên địa bàn phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực trong những năm tiếp theo...

L.G

Chia sẻ bài viết