18/05/2011 - 21:08

Quy định việc tổ chức học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ

Bộ Công an - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT ngày 15-4-2011, thay thế Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT ngày 31-7-2008 quy định việc tổ chức học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Thông tư này áp dụng đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ có thời hạn 60 ngày (sau đây viết gọn là người vi phạm)...

Người vi phạm nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sau đây viết gọn là quyết định xử phạt) phải đăng ký nơi học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp huyện nơi hành vi vi phạm bị phát hiện hoặc nơi người vi phạm cư trú. Khi đến đăng ký học và kiểm tra phải mang theo quyết định xử phạt đến để đăng ký. Khi đến dự học và kiểm tra phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh để đối chiếu. Được cấp giấy chứng nhận kết quả học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu; nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì phải dự kiểm tra lại (không phải học lại) cho đến khi đạt yêu cầu. Trường hợp người vi phạm đã nhận giấy chứng nhận kết quả học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ, nhưng làm thất lạc, hư hỏng, rách nát, không còn giá trị sử dụng thì phải làm đơn đề nghị cơ quan đã tổ chức học và kiểm tra cấp lại. Xuất trình giấy chứng nhận kết quả học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ khi làm thủ tục nhận lại giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Nội dung học: những quy định của Luật Giao thông đường bộ; biển báo hiệu đường bộ; tình huống giao thông trên sa hình.

Đối với người điều khiển xe mô tô, các loại xe tương tự mô tô, máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg, xe máy chuyên dùng thì thời gian học là 04 giờ (một buổi); kiểm tra 10 câu hỏi trong thời gian 10 phút; người dự thi làm đúng 8 câu hỏi trở lên thì đạt yêu cầu. Đối với người điều khiển ô tô, các loại xe tương tự ô tô, máy kéo có trọng tải trên 1.000 kg thì thời gian học là 08 giờ (một ngày); kiểm tra 20 câu hỏi trong thời gian 20 phút; người dự thi làm đúng 16 câu hỏi trở lên thì đạt yêu cầu. Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính, kiểm tra vấn đáp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 2-6-2011.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết