02/08/2011 - 10:03

Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

(TTXVN)- Ngày 1-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 64/2011/NĐ-CP quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Nghị định quy định chi tiết thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự. Ba nguyên tắc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đó là: Tuân thủ quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; kết hợp giữa quản lý với điều trị, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người bị bắt buộc chữa bệnh; bảo đảm tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bắt buộc chữa bệnh và ngăn ngừa họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh là hai nội dung được quy định chi tiết tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-9-2011.

Chia sẻ bài viết