31/12/2009 - 20:29

Quy định về tách thửa và phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hỏi: Tôi có một miếng đất trồng lúa diện tích khoảng 2.000m2, tọa lạc tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. Tôi muốn tách thửa để bán nền nhà, mỗi nền 100m2. Xin hỏi đất trồng lúa có được tách thửa bán nền nhà không? Trường hợp phải lên thổ cư toàn bộ diện tích mới được tách thửa, thì xin hỏi tôi tách mỗi thửa 100m2 được hay không? Khi chuyển đổi mục đích từ đất trồng lúa lên đất thổ cư thì đóng phí như thế nào?

NGUYỄN VĂN HAI
(phường Phước Thới, quận Ô Môn)

Vấn đề này Luật sư Ngô Công Minh, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ giải đáp như sau:

- Theo Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 7 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Cần Thơ, việc tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ được thực hiện như sau:

Đối với loại đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm: các phường, thị trấn của quận, huyện diện tích tối thiểu được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn 500m2. Các xã của huyện diện tích tối thiểu được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn 1.000m2.

Như vậy, đối với trường hợp của ông tách thửa đất ruộng để bán nền nhà với diện tích 100m2/nền là không thể thực hiện được.

Đối với đất chuyên trồng lúa nước, Nhà nước có chính sách bảo vệ đất, hạn chế chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất chuyên trồng lúa nước. Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch chuyên trồng lúa nước (khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai năm 2003).

- Đối với trường hợp của ông nêu ra trong việc chuyển mục đích sử dụng 2.000m2 đất chuyên trồng lúa nước sang thổ cư để phân lô bán nền khó có thể thực hiện khi đối chiếu với quy định pháp luật nói trên. Hơn nữa, việc chuyển mục đích sử dụng đất, từng loại đất có quy định mức thu tiền sử dụng đất khi được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

+ Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

+ Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

+ Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp.

Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp.

PHƯƠNG DUNG
(thực hiện)

Chia sẻ bài viết