17/04/2013 - 21:45

Phiên họp thứ 17 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII:

Quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trong ngày làm việc cuối của Phiên họp thứ 17 (17-4), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên cơ sở kết quả tổng hợp lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật có tầm quan trọng đặc biệt này.

Theo Báo cáo của Chính phủ, qua tổng hợp báo cáo ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các tổ chức và cá nhân, đến nay có 6.958.848 lượt ý kiến góp ý. Cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện. Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến nhân dân có 14 chương, 208 điều.

Đa số ý kiến góp ý về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tán thành với việc tiếp tục quy định chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Một số ý kiến đề nghị thực hiện chế độ đa sở hữu đối với đất đai; có ý kiến đề nghị thực hiện sở hữu tư nhân đối với đất ở. Có ý kiến đề nghị Chương II cần thiết kế lại và đổi tên thành chương chủ sở hữu về đất đai và nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu nhằm khẳng định đúng vị trí pháp lý của Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai theo sự ủy nhiệm của toàn dân. Tiếp thu những ý kiến trên, trong Dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật đất đai (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị chỉnh sửa lại tên Chương II trong dự thảo thành "Quyền và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai".

Một số ý kiến đề nghị quy định rõ các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, trong đó bao gồm cả các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng và bồi thường thỏa đáng cho người có đất khi Nhà nước thu hồi; những dự án phát triển kinh tế, xã hội khác phải thỏa thuận với người dân. Tiếp thu những ý kiến này, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc thu hồi đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Các dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; xây dựng các công trình để chỉnh trang đô thị, chỉnh trang khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp thì trao thẩm quyền thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Các dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì Nhà nước phải thực hiện.

Về những góp ý liên quan đến trường hợp chủ đầu tư không thỏa thuận được với toàn bộ những người sử dụng đất để thực hiện dự án, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp thu theo hướng áp dụng cơ chế tư vấn giá đất độc lập để xác định giá đất. Đối với trường hợp còn lại, cần có sự tham gia của chính quyền địa phương để giải quyết trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân có đất, nhà đầu tư và việc thực hiện quy hoạch.

Trong buổi thảo luận, các thành viên UBTVQH đánh giá, công tác tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được làm rất kỹ và thận trọng. UBTVQH cũng đề nghị Ban soạn thảo làm rõ hơn nữa một số vấn đề liên quan đến chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định chặt chẽ hơn quyền và lợi ích cũng như nghĩa vụ của chủ sở hữu về đất đai; vai trò đại diện chủ sở hữu và quản lý về đất đai của Nhà nước; quy định cụ thể quyền sử dụng đất.

Quang Vũ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết