13/08/2016 - 08:37

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố:

Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách

(CT)- Ngày 12-8, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, Phó Tư lệnh Quân khu 9; đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố… đến dự.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố và Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trao Bằng khen cho các tập thể.

Thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy mọi nguồn lực của địa phương, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện Luật Quốc phòng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đến nay, thành phố xây dựng lực lượng thường trực đạt 104,95%; Dự bị động viên đạt 99,68%, Dân quân tự vệ đạt 1,23% so với số dân; huấn luyện cho các lực lượng hằng năm đạt từ 92%-100%, diễn tập các cấp đạt 100% kế hoạch; mở 1.000 lớp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho các đối tượng; tổ chức 45.000 ngày công lao động giúp dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp, công dân về nhiệm vụ QP-AN. Đồng thời, tăng cường xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ QP-AN; cụ thể hóa nội dung quản lý Nhà nước về quốc phòng thành các văn bản của ngành, địa phương, tạo cơ sở pháp lý trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với công tác QS-QP. Đồng chí đề nghị cơ quan quân sự các cấp phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác QS-QP, quan tâm xây dựng lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách cũng như đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT.

Dịp này, UBND thành phố tặng 63 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết