21/09/2017 - 06:45

Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho công chức, viên chức 

(CT)- Chiều 20-9-2017, Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (Ban Quản lý). 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Năm 2016 và 9 tháng năm 2017, Ban Quản lý đã tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí bằng nhiều hình thức; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Việc kê khai, công khai minh bạch tài sản được thực hiện đảm bảo 100%; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng 1 trường hợp. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết trước và  đúng hẹn.

Tại buổi kiểm tra, đơn vị đã trình bày về những vấn đề thành viên trong đoàn kiểm tra đặt ra như: về thực hiện kết luận thanh tra, việc giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời giải trình một số vụ việc liên quan đến dư luận đặt ra về quản lý các doanh nghiệp trong khu công nghiệp…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Hải đề nghị đơn vị quan tâm triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản, quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm, giải quyết KNTC; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, đảng viên của đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, chú ý công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ; xem xét xử lý kịp thời các đơn thư KNTC.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra cũng đã đến kiểm tra tại Trường Cao đẳng Cần Thơ. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đề nghị đơn vị báo cáo rõ về việc thể chế hóa các quy định về PCTN, giải quyết KNTC; việc nắm bắt tư tưởng trong cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên; công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong tổ chức đảng; thực hiện các quyết định sau thanh tra…

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết