19/09/2021 - 17:28

Phong tỏa một phần khu vực 12 phường Châu Văn Liêm và khu vực Long Định phường Long Hưng, quận Ô Môn

(CT) - Ngày 19-9, Chủ tịch UBND quận Ô Môn đã ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm COVID-19. Địa điểm phong tỏa là đoạn  chiều dài 70m, từ nhà bà Nguyễn Thị Xuân đến nhà bà Đào Thị So Phi, gồm 8 hộ, 25 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ ngày 19-9 đến khi có thông báo mới. 

Trước đó, Chủ tịch UBND quận Ô Môn cũng vừa ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực Long Định, phường Long Hưng, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm COVID-19. Địa điểm phong tỏa là đoạn từ nhà ông Lê Văn Tuôi đến nhà ông Nguyễn Văn Thới, gồm 4 hộ, 13 nhân khẩu, chiều dài khoảng 220m.  

Thời gian áp dụng từ ngày 18-9 đến khi có thông báo mới.

C.H 

 

Chia sẻ bài viết