19/05/2024 - 20:12

Phối hợp tổ chức phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật 

(CT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 1237/KH KH-SNN&PTNT Cần Thơ ngày 13-5-2024 về phối hợp tổ chức lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật” vì “Môi trường sạch, cuộc sống xanh” tại TP Cần Thơ năm 2024 (gọi tắt là lễ phát động).

Hoạt động trồng cây xanh kết hợp với  thực hiện chương trình thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật được Sở NN&PTNT TP Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam thực hiện tại huyện Thới Lai năm 2023.

Theo đó, Sở NN&PTNT TP Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với chương trình thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật” vì “Môi trường sạch, cuộc sống xanh” năm 2024. Qua đó, nhằm tuyên truyền giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”, vệ sinh môi trường, động viên các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tích cực tham gia trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, tăng độ che phủ gắn với vệ sinh môi trường, tạo cho TP Cần Thơ có môi trường xanh, sạch, đẹp, thích ứng biến đổi khí hậu và góp phần thực hiện Đề án trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân tại TP Cần Thơ, xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL. Tăng cường sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trong bảo vệ môi trường.

Dự kiến lễ phát động được tổ chức tại xã Vĩnh Bình thuộc huyện Vĩnh Thạnh vào ngày 5-6-2024. Thời gian tổ chức thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật dự kiến từ ngày 3-6 đến ngày 5-6-2024.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết