02/04/2010 - 08:36

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Tết Chol Chnam Thmay năm 2010

(TTXVN)- Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm Canh Dần 2010, ngày 1-4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng gửi Thư chúc Tết đến đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu niên, nhi đồng và kiều bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Sau đây là toàn văn Thư chúc Tết:

Kính gửi: Đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu niên, nhi đồng và kiều bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm Canh Dần 2010, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và nhân danh cá nhân, tôi thân ái gửi đến đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu niên, nhi đồng và kiều bào dân tộc Khmer Nam Bộ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2009 và những tháng đầu năm 2010, mặc dù tình hình kinh tế cả nước và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;... kinh tế - xã hội trong vùng có bước phát triển và chuyển biến khá toàn diện: hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục - đào tạo, điện, nước sinh hoạt có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Đồng bào Khmer và các vị sư sãi đã phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất đạt được nhiều kết quả; tình đoàn kết giữa các dân tộc và tôn giáo được tăng cường, bộ mặt nông thôn tại các vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống không ngừng đổi mới. Tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những đóng góp quý báu đó.

Tuy nhiên, hiện nay vùng đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ chưa có đất sản xuất, hộ khó khăn về nhà ở còn cao; mặt bằng dân trí còn thấp. Những năm gần đây, số hộ thoát nghèo đạt khá, nhưng tình trạng tái nghèo cũng rất đáng quan tâm. Các Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho đồng bào nhiều hơn nữa.

Tôi tin tưởng rằng, đồng bào, sư sãi Khmer Nam Bộ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2010.

Chúc đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu niên, nhi đồng và kiều bào dân tộc Khmer Nam Bộ đón Tết Chol Chnam Thmay năm Canh Dần 2010 vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm.

Chia sẻ bài viết