29/05/2013 - 15:46

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện chính sách xã hội

Ngày 28-5, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị nhằm góp ý vào Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam để xây dựng một hệ thống quản lý và triển khai hiện đại các chương trình trợ giúp xã hội nhằm góp phần giảm nghèo hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)"một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020". Dự án được thực hiện sẽ giúp xây dựng lộ trình thu gọn chính sách; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ nghèo và đối tượng trợ giúp xã hội; xây dựng hệ thống thông tin quản lý hiệu quả; đổi mới công tác chi trả...

Đối tượng dự kiến của Dự án là hộ nghèo có trẻ em từ 0 đến 15 tuổi hoặc trên 15 tuổi nhưng vẫn còn đi học phổ thông là con đẻ, con nuôi, người được chủ hộ bảo trợ trên địa bàn dự án. Địa bàn dự kiến thực hiện thí điểm tại Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng...

Đa số các đại biểu thống nhất về chủ trương, sự cần thiết ban xây dựng Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội; đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức khảo sát, đánh giá, tham vấn các địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, chuyên gia trong và ngoài nước, nghiên cứu kinh nghiệm các nước, nhất là các nước trong khu vực có hoàn cảnh tương tự. Một số đại biểu đề nghị cần sự bảo đảm sự bền vững về lâu dài để tận dụng tối đa lợi ích của dự án cho sự nghiệp phát triển lâu dài của hệ thống an sinh xã hội Việt Nam...

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Vấn đề trợ giúp xã hội, gồm trách nhiệm của Nhà nước và cộng đồng có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm đời sống, điều kiện làm việc tổi thiểu cho các tầng lớp nhân dân khó khăn trong xã hội. Đây là quan điểm của Nhà nước ta góp phần giúp Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia hoàn thành sớm các mục tiêu Thiên niên kỷ. Mới đây, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết "một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020", trong đó an sinh xã hội được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Tháng 11/2012, Chính phủ đã có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện chính sách xã hội là rất quan trọng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy định hỗ trợ kinh phí đối với các đối tượng làm cộng tác viên xã hội tại các tỉnh nghèo, miền núi, vùng sâu, vùng xa; thành lập ban chỉ đạo, điều hành để xây dựng Dự án; Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Dự án để có thể trình Chính phủ vào cuối tháng 6-2013...

Phúc Hằng (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết