06/08/2013 - 21:44

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ

Chiều 6-8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo.

Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo đã báo cáo về tình hình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án Hội nhập Quốc tế về Giáo dục và Dạy nghề đến 2020. Đề án nhằm mục đích đến năm 2020, nền giáo dục nước ta cơ bản được đổi mới căn bản, toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được nâng cao; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề án đang được trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Đối với đào tạo trong nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ xây dựng các chương trình đào tạo để phê duyệt trong năm 2013, sau đó sẽ tổ chức tuyển sinh từ năm học 2013-2014. Dự kiến 30 sinh viên/lớp/cơ sở đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang soạn thảo Đề án xây dựng các trường đại học đạt trình độ quốc tế đến năm 2020; xúc tiến các kế hoạch triển khai xây dựng trường các trường Đại học Việt - Đức, Việt - Anh, Việt - Nhật, Việt - Nga, trường Đại học Fulbright tại Việt Nam...

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách, triển khai các chương trình, đề án quốc gia phát triển khoa học, công nghệ, tăng cường năng lực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư quốc tế phát triển các khu công nghệ cao; tập trung quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa... Bộ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020, xây dựng dự thảo của hai Chương trình thuộc Đề án: Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ và Chương trình tìm kiếm, giải mã và chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

Đối với Đề án Hội nhập Quốc tế về Giáo dục và Dạy nghề đến năm 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần tham khảo ý kiến của các cơ sở giáo dục đặc thù, các doanh nghiệp để ban hành khung trình độ quốc gia không bị “vênh” với thực tiễn.

Phúc Hằng (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết