20/08/2018 - 22:03

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Bùi Thị Thanh làm việc tại TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 20-8, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ về tình hình chuẩn bị đại hội MTTQVN các cấp trong thành phố; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQVN thành phố;…

Nhằm chuẩn bị công tác tổ chức đại hội MTTQVN các cấp trong thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đã tham mưu Thành ủy có Đảng văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQVN các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lấn thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, xây dựng hướng dẫn quá trình tổ chức đại hội; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội MTTQVN thành phố; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đại hội, các tiểu ban phục vụ đại hội... Các địa phương đang thực hiện quy trình xây dựng đề án nhân sự, chuẩn bị viết văn kiện đại hội… Đối với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN thành phố đã xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQVN thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Theo Đề án này, tổ chức của cơ quan Ủy ban MTTQVN thành phố từ 1 Văn phòng và 5 Ban sẽ giảm xuống còn 1 văn phòng và 3 Ban. Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố cũng báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố…

Bà Bùi Thị Thanh đánh giá cao tính chủ động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, thành phố về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như việc chủ động xây dựng hướng dẫn, kế hoạch tổ chức đại hội MTTQVN các cấp trong thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN ghi nhận việc HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban MTTQVN cấp xã, mức hỗ trợ kinh phí cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận cơ sở hoạt động hiệu quả hơn... Đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp tục thực hiện, hướng dẫn Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố thực hiện tốt các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy; hướng dẫn Mặt trận các cấp tổ chức thành công đại hội MTTQVN các cấp theo đúng quy trình, quy định.

Thụy Khuê

Chia sẻ bài viết