12/09/2013 - 22:10

Phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

(TTXVN)- Tiếp tục phiên họp thứ 21, sáng 12-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Theo Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, bảo đảm quy trình, thủ tục và nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được đề cao. Công tác thông tin được quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời giúp đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp cận được nhiều thông tin thiết thực, tin cậy, làm cơ sở đánh giá mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm, qua đó tạo được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của dư luận, sự tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước.

Với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, có tổng số 47 người được lấy phiếu tín nhiệm, không người nào có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm thấp" (trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội). Đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 907 người, trong đó có 689 người đạt "tín nhiệm cao" từ 50% trở lên, 39 người có tỷ lệ "tín nhiệm" đạt trên 50%, 2 người có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm thấp". Ở cấp huyện, tính đến ngày 10-9-2013 có tổng số 6.141 người được lấy phiếu tín nhiệm ở 58/63 tỉnh, thành phố (còn một số huyện chưa báo cáo). Trong đó 4.514 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao (chiếm 73,5%), 12 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị chỉ nên giữ hai mức "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp" đối với mẫu phiếu tín nhiệm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, vì đây là lần đầu tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nên cần có sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh các quy định chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sẽ kiến nghị Quốc hội, Bộ Chính trị quyết định.

Báo cáo về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày nêu rõ: Tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp khoảng 35 ngày (không kể các ngày nghỉ), trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 21-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 3-12-2013. Đây là kỳ họp quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thông qua việc sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi).

Về công tác nhân sự, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương cho biết, dự kiến trong phiên họp thứ 6, Quốc hội sẽ tổ chức miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, vì ông Nhân vừa được bầu và đã nhận nhiệm vụ mới là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, Quốc hội sẽ bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, vì vậy cần tăng thêm thời gian từ một buổi lên một ngày để Quốc hội làm công tác này.

* Tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều 12-9, một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật đất đai (sửa đổi) đã được Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.

Dự án Luật đất đai (sửa đổi) đã được trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4, được chỉnh lý, lấy ý kiến nhân dân và hoàn chỉnh thêm một bước để đại biểu Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 tại kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Vấn đề thu hồi đất cùng một số nội dung quan trọng của dự án Luật đất đai (sửa đổi) sẽ tiếp tục được cho ý kiến tại Hội nghị Quốc hội chuyên trách vào cuối tháng 9 này trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Chia sẻ bài viết