03/03/2011 - 09:46

Phiên họp thứ 2 Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HDND các cấp

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 họp phiên thứ 2. Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp này, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; nghe kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; tình hình công tác bầu cử từ phiên họp thứ nhất của Hội đồng bầu cử đến hết tháng 2-2011; nghe 3 tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử báo cáo kế hoạch triển khai hoạt động.

Kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 nêu rõ mục đích của việc giám sát, kiểm tra để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nội dung giám sát, kiểm tra tập trung vào việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử và các văn bản có liên quan; các văn bản ban hành để phục vụ bầu cử; việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử. Hình thức giám sát, kiểm tra gồm nghe và cho ý kiến về công tác bầu cử và thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử. Trên cơ sở những nội dung giám sát, kiểm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử tổ chức thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Bầu cử hoặc thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn. Dự kiến chia thành 3 đợt, mỗi đoàn giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đợt 1 dự kiến từ ngày 7-3 đến ngày 18-3-2011; đợt 2 từ ngày 14-4 đến 19-4-2011; đợt 3 từ ngày 2 đến ngày 20-5-2011.

Hội đồng bầu cử đã thành lập 3 Tiểu ban giúp việc, gồm: Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử; Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; Tiểu ban tuyên truyền về bầu cử. Các Tiểu ban đã họp xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các hoạt động của Tiểu ban.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu nhất trí đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được đảm bảo theo đúng dự kiến, trình tự thủ tục, đúng pháp luật. Cơ bản nhất trí với Kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử cũng như những nội dung công việc của các Tiểu ban đã báo cáo, các đại biểu đề nghị hoạt động của các Đoàn giám sát cần có sự bàn thảo, phối hợp, điều hòa để nội dung giám sát thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo gây lãng phí, phiền hà cho địa phương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các bộ phận chuyên môn, các Tiểu ban, cơ quan hữu quan, địa phương... đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thời gian triển khai hơn 1 tháng, nhìn chung, mọi công việc về bầu cử làm đúng luật, đảm bảo tiến độ thời gian, nhiều công việc thực hiện có chất lượng tốt. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã làm được, Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong các bước tiếp theo cần triển khai theo tinh thần đúng Luật, văn bản của Đảng và Nhà nước, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn và dân chủ.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết