11/04/2019 - 18:51

Phát triển kinh tế tập thể cần coi trọng cả số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả

 (CT)- Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng tại buổi Họp mặt kỷ niệm Ngày hợp tác xã (HTX) Việt Nam và 15 năm phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố, do Liên minh HTX TP Cần Thơ tổ chức vào ngày 11-4.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng: Phát triển kinh tế tập thể cần coi trọng cả số lượng lẫn chất lượng và quy mô, hiệu quả hoạt động. Theo đó, để HTX trở thành nhân tố quan trọng, Liên minh HTX thành phố cần chủ động phối hợp với các sở, ngành hữu quan thành phố và các địa phương tích cực hỗ trợ, tư vấn cho các HTX mới thành lập hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Đồng thời, chú trọng thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng hoạt động cho các HTX nông nghiệp kiểu mới, tổ hợp tác tại các xã xây dựng nông thôn mới... Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các HTX và thu nhập xã viên mà còn thúc đẩy liên kết giữa HTX với doanh nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị... Từ đó, góp phần phát huy thế mạnh và vai trò của kinh tế tập thể vào sự phát triển kinh tế- xã hội thành phố.

Hiện nay, thành phố có 278 HTX, với 11.661 thành viên, tăng 147 HTX so với năm 2004. Trong đó, có 128 HTX nông nghiệp, chiếm 46% tổng số HTX của toàn thành phố. Đa phần các HTX nông nghiệp kiểu mới hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lúa giống, thủy sản, rau màu... thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ đầu vào và bao tiêu đầu ra nông sản, góp phần đáp ứng nhu cầu và lợi ích của thành viên, nhất là nông dân tham gia vào các HTX ở các xã nông thôn mới. 

Dịp này, TP Cần Thơ có 24 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX thành phố được Liên minh HTX Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”.

M.HOA

Chia sẻ bài viết