18/09/2018 - 08:38

Phát triển Cần Thơ trở thành Trung tâm y tế vùng ĐBSCL

(CT)- Chiều 17-9, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 8-8-2018.

 Theo đó, Quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Cần Thơ theo hướng hiện đại, bền vững và trở thành trung tâm y tế của vùng ĐBSCL; kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền; thúc đẩy phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu; hướng đến mục tiêu trọng tâm là nâng cao sức khỏe cộng đồng nhằm đảm bảo công bằng, hiệu quả và phát triển trong nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trên cơ sở Quy hoạch do thành phố phê duyệt, Sở Y tế thành phố ban hành kế hoạch số 2763/KH-SYT để cụ thể hóa những nội dung cần thực hiện quy hoạch.

Trong bối cảnh hiện tại, ngành y tế thành phố đang tiếp cận với những thay đổi căn bản về chính sách như: hạn chế đầu tư công tiến tới cắt giảm nguồn lực của Chương trình mục tiêu Y tế - dân số, các nguồn vốn ODA cho y tế giảm mạnh, mô hình tổ chức của các đơn vị y tế dự phòng tuyến thành phố và các đơn vị y tế tuyến quận, huyện đang có sự chuyển đổi. Việc tuyển dụng và sử dụng nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp y tế cũng có nhiều thay đổi. Đáng chú ý là sự đổi mới về phương thức quản lý các đơn vị sự nghiệp theo phương thức quản lý dịch vụ công, đẩy mạnh tự chủ trên cơ sở hạch toán các chi phí dịch vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số bệnh viện chuyên khoa đề xuất lãnh đạo thành phố xem xét nhu cầu cấp thiết được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân trong vùng. Nhất là vấn đề nguồn nhân lực dịch chuyển từ các đơn vị y tế công lập sang tư nhân, nhất là ở tuyến y tế cơ sở, khiến các đơn vị gặp nhiều khó khăn trong hoạt động phục vụ người bệnh. Ngành chức năng xem xét, có giải pháp thỏa đáng, phù hợp với việc tự chủ tài chính của các đơn vị y tế công lập.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết