18/09/2023 - 22:29

Phát huy vai trò tổ chức đảng cơ quan hội quần chúng 

(CT) - Ngày 18-9-2023, đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, làm Trưởng đoàn, làm việc với Thành ủy Cần Thơ về kết quả 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng tại TP Cần Thơ.

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố... tiếp đoàn.

Hiện nay, TP Cần Thơ có 135 tổ chức hội với 364.484 hội viên; 13 chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng với 239 đảng viên. Qua 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động của các hội quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, cơ quan. Các cấp ủy cơ sở đã cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, như: quy chế làm việc của cấp ủy; quy chế phối hợp với các tổ chức và cá nhân có liên quan; các chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hằng năm… Các cấp ủy đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ quan; duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt ngày càng được phát huy. Các cấp ủy cơ quan hội quần chúng tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác cán bộ; quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, người lao động; phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tại các địa phương tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đồng chí Nguyễn Quang Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn trao đổi làm rõ thêm về mối quan hệ giữa đảng đoàn, chi bộ, ban lãnh đạo các cơ quan hội quần chúng; việc thực hiện công tác cán bộ, chế độ chính sách, kinh phí hoạt động; công tác quản lý cũng như đánh giá phân loại chất lượng đảng viên hằng năm đối với đảng viên là hội viên của các hội quần chúng đang tham gia sinh hoạt Đảng ở nơi cư trú…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Trường đánh giá cao những kết quả đạt được của TP Cần Thơ qua 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW. Đồng chí ghi nhận, trao đổi thông tin làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, làm cơ sở tham mưu Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới phù hợp nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết