18/05/2023 - 10:42

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Phát huy vai trò công đoàn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

Ðặng Ngọc

5 năm qua, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (CTEC) có nhiều đóng góp tích cực trong quản lý đơn vị, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho viên chức - người lao động (VCNLÐ). Qua đó, Công đoàn cơ sở đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của trường.

BCH Công đoàn cơ sở CTEC nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: CTV

Công đoàn trường CTEC hiện có 12 tổ công đoàn trực thuộc, với 150 công đoàn viên, trong đó có 9 tiến sĩ, 30 nghiên cứu sinh, 83 thạc sĩ và 20 đang học cao học. Nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, Công đoàn trường phối hợp tốt với chính quyền sắp xếp lao động hợp lý, phát huy quyền dân chủ tại cơ sở, đảm bảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, của Ban thanh tra nhân dân. Công đoàn tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLÐ. 100% VCNLÐ tham gia đóng góp trên 330 triệu đồng gây quỹ hỗ trợ hoạt động tương thân, tương ái; hỗ trợ quỹ tấm lòng vàng, quỹ vì người nghèo… Hằng năm, VCNLÐ còn chung tay hỗ trợ 50 phần quà (từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng/phần) đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân khai giảng năm học mới.

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền giúp VCNLÐ thực hiện tốt chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ đoàn viên, Công đoàn trường còn hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ, tổ chức bộ máy của trường. 100% VCNLÐ là công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn trường đã giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú để cấp ủy Ðảng bồi dưỡng, kết quả có 35 đối tượng được đứng vào hàng ngũ Ðảng Cộng sản Việt Nam, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công đoàn trường cũng phối hợp với Ðoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học... nhà trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết. Hiện nay, trường có 86/150 nữ công đoàn viên có trình độ sau đại học, đạt 57,3%; trong đó có 7 tiến sĩ và 5 nghiên cứu sinh. Các nữ công đoàn viên đã chủ động tham gia đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học từ năm 2017-2022, chiếm tỷ lệ 88% trên tổng số đề tài của trường. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Tổng LÐLÐ Việt Nam, LÐLÐ TP Cần Thơ… vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, cũng như các hoạt động khác.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở CTEC cho biết thành tích trên là kết quả sự quan tâm sâu sát của Ðảng ủy, LÐLÐ TP Cần Thơ, sự hỗ trợ tích cực của Ban giám hiệu CTEC cũng như nỗ lực của toàn thể đoàn viên công đoàn, VCNLÐ. Theo đánh giá của Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Bí thư Ðảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức và hoạt động phù hợp thực tiễn; Công đoàn luôn gắn hoạt động với các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. BCH Công đoàn trường còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của VCNLÐ, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong đơn vị. Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, gắn bó giữa các thành viên ban chấp hành, giữa công đoàn với chính quyền và các đoàn thể khác. Công đoàn cũng luôn bám sát tiêu chí quy định tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh” để xây dựng kế hoạch phấn đấu và triển khai thực hiện đầy đủ ngay từ đầu năm.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn trường với phương châm “Ðổi mới - Dân chủ - Ðoàn kết - Phát triển”, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, với mục tiêu 100% tổ công đoàn và Công đoàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, Công đoàn giới thiệu ít nhất 3 đoàn viên công đoàn ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Ðảng. Thạc sĩ Châu Minh Tân, Chủ tịch Công đoàn CTEC, cho biết: Ðể đạt mục tiêu trên, Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục tham mưu Ban Giám hiệu trường thực hiện tốt Luật Viên chức và các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến VCNLÐ. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và VCNLÐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Ðồng thời, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Chia sẻ bài viết