18/07/2018 - 22:18

Phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 

(CT)- Ngày 18-7-2018, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, nhấn mạnh tiềm năng, thế mạnh địa phương, Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo huyện cần chủ động tính toán quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn, chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng và tu sửa đường giao thông… để nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm xem xét những nơi có nguy cơ sạt lở, tiến hành di dời để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân; quan tâm chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện cần tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra giám sát, kiện toàn các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

6 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy Phong Điền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Kinh tế - xã hội huyện có bước phát triển, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả. Ước tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm khoảng 1.058 tỉ đồng, đạt 51,86% kế hoạch. Thương mại - dịch vụ - du lịch phát triển. Toàn huyện hiện có 59 điểm du lịch; 6 tháng đầu năm thu hút khoảng 650.250 lượt khách tham quan, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Công tác vận động xã hội hóa thực hiện Chiến dịch Thủy lợi - Giao thông - Môi trường, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đạt kết quả tốt; thu thuế tổng nguồn đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết;…

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết