16/03/2023 - 19:56

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm quận Ô Môn trực thuộc TP Cần Thơ

(CT) - Chiều 16-3, UBND quận Ô Môn tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, UBND quận phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm quận Ô Môn trực thuộc TP Cần Thơ (2/1/2004-2/1/2024). Theo đó, phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phát huy sáng kiến, giải pháp tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ khó, hoàn thành mục tiêu của các cơ quan, đơn vị. Ðẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm thi đua thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được quận, thành phố giao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký các công trình, phần việc thi đua trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển quận Ô Môn. Thời gian tổ chức đợt thi đua từ nay đến hết ngày 15-11-2023.

Năm 2022, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Ô Môn đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết HÐND quận đề ra. Qua phong trào thi đua, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 6 tập thể có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua; 18 tập thể lao động xuất sắc, 11 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 749 tập thể và 3.280 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết