09/11/2016 - 20:52

Phần mềm hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã và đang xây dựng, triển khai sử dụng các phần mềm chuyên dùng; phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức TP Cần Thơ; phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3… Việc ứng dụng các phần mềm này đã giúp các đơn vị nâng cao chất lượng quản lý bộ máy hành chính cũng như cải cách trong thực hiện thủ tục hành chính…

Năm 2015, UBND quận Ninh Kiều được Ban Quản lý Dự án Tăng cường tác động cải cách hành chính tại TP Cần Thơ chọn thực hiện thí điểm xây dựng, triển khai phần mềm chuyên dùng dành cho các phòng, ban chuyên môn. Phần mềm chuyên dùng được xây dựng với các chức năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước như: hỗ trợ các thao tác nghiệp vụ, cho phép người sử dụng xử lý hồ sơ từ đầu vào (do Bộ phận "Một cửa" cung cấp hoặc nhập liệu từ hồ sơ lưu tại phòng chuyên môn), sau đó, tiến hành thụ lý và in ấn kết quả đầu ra để trả cho tổ chức, cá nhân; hình thành kho dữ liệu phục vụ tra cứu, báo cáo thống kê quản lý. Có 7 phòng chuyên môn của quận (Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Tài chính – Kế hoạch và Nội vụ) tham gia. Ông Huỳnh Thanh Tùng, Trưởng Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều, cho biết: thời gian qua, các phòng, ban chuyên môn của quận đã tích cực phối hợp, tham gia cùng Ban Quản lý Dự án và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt xây dựng phần mềm chuyên dùng. Theo đó, các phòng, ban chuyên môn đã có bước thống kê, cung cấp thông tin thủ tục hành chính, các công việc chuyên môn và các phần mềm đang dùng tại đơn vị để phía công ty nghiên cứu tích hợp dữ liệu sẵn có vào phần mềm dùng chung, phục vụ cho việc quản lý, tra cứu, lưu trữ dữ liệu; cung cấp các biểu mẫu nhằm đáp ứng các nhu cầu về kết quả đầu ra sau khi xử lý nghiệp vụ. Đồng thời, các đơn vị bố trí từ 1-2 chuyên viên chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, sử dụng phần mềm chuyên dụng tại đơn vị.

Công chức của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND thị trấn Thới Lai sử dụng phần mềm xử lý hồ sơ cho người dân.

Đến nay, có gần 100 loại nghiệp vụ của 7 phòng, ban chuyên môn của quận được đưa vào phần mềm chuyên dùng để xử lý thủ tục hành chính và các công việc thường xuyên tại đơn vị. Theo ông Huỳnh Thanh Tùng, phần mềm chuyên dùng được xây dựng với nhiều loại nghiệp vụ đưa vào quản lý, đáp ứng yêu cầu các công tác quản lý, tra cứu, lưu trữ dữ liệu. Phần mềm này được thiết kế trên nền Web nên rất thuận tiện cho việc khai thác sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Với các chức năng và tính thuận tiện như trên, phần mềm chuyên dùng rất hữu ích cho các hoạt động tác nghiệp của các phòng, ban chuyên môn. Tuy nhiên, do đây là phần mềm mới, nên trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện có nhiều việc phát sinh rất cần được cập nhật, chỉnh sửa để hoàn chỉnh phần mềm theo yêu cầu của phòng, ban, nhất là trong điều kiện các thủ tục hành chính, biểu mẫu, các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên có sự thay đổi. Những phát sinh này đã được Công ty xây dựng phần mềm liên tục cập nhật, chỉnh sửa. Đến nay, phần mềm đã cơ bản hoàn chỉnh, các phòng, ban chuyên môn quận đang triển khai thực hiện.

Để việc triển khai thực hiện phần mềm chuyên dùng được hiệu quả hơn, ông Huỳnh Thanh Tùng kiến nghị: "Ban Quản lý Dự án và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt tiếp tục hỗ trợ tập huấn cho chuyên viên Phòng Nội vụ trong việc quản trị phần mềm chuyên dùng này tại quận; giúp các phòng, ban chuyên môn kịp thời thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật các thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ xử lý nghiệp vụ và cập nhật, chỉnh sửa biểu mẫu đầu ra khi có thay đổi"…

So với phần mềm chuyên dùng, thì phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức TP Cần Thơ cũng được các địa phương đánh giá cao, bởi tính tiện ích mà nó đem lại. Phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức TP Cần Thơ được xây dựng nhằm phục vụ việc quản lý, khai thác thông tin cán bộ, công chức, viên chức (như quản lý lý lịch 1A, 2A, 2C, 3A..., hồ sơ đảng viên, điều động, nâng lương thường xuyên, nghỉ hưu, bổ nhiệm lại…) của các đơn vị một cách tiện ích nhất, nhanh nhất và chính xác nhất.

Ở huyện Thới Lai, đến nay, các đơn vị trên địa bàn đã nhập khá đầy đủ thông tin cán bộ, công chức, viên chức. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện nhập thông tin cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm để quản lý và sử dụng. Giao diện phần mềm dễ sử dụng, các thiết kế biểu mẫu chính xác, rõ ràng, dễ cập nhật và dễ thao tác, tốc độ sử dụng phần mềm nhanh, được bảo mật an toàn. Ngoài ra, phần mềm còn được ứng dụng hiệu quả trong việc phục vụ công tác tổ chức, thống kê báo cáo, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng… hỗ trợ chức năng tìm kiếm và lập báo cáo theo nhiều tiêu chí kết hợp và lựa chọn thông tin cần hiển thị ra kết quả. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 20-11-2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cán bộ, công chức, viên chức TP Cần Thơ, sẽ phân công, quy định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm theo quy định…

Việc ứng dụng phần mềm vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị đã phần nào nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Giúp các đơn vị thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như công tác quản lý cán bộ ngày càng đi vào nề nếp, chiều sâu, góp phần chung vào việc phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

C.H

Chia sẻ bài viết