23/07/2013 - 21:23

ĐẾN NĂM 2015

Phấn đấu có 100% cán bộ Quân sự cấp xã được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở

(CT)- Ngày 23-7-2013, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ Quân sự xã, phường, thị trấn (2002-2012). Tại TP Cần Thơ, các đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố… tham dự hội nghị.

Theo Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng, 10 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ Quân sự cấp xã đã đạt kết quả quan trọng và thiết thực, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách công tác quốc phòng quân sự ở cơ sở của Đảng và Nhà nước; xây dựng cấp xã vững mạnh về quốc phòng-an ninh, thật sự là hạt nhân trong khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh. Đến nay, toàn quốc đã đào tạo được 19.073 đồng chí, đang đào tạo 4.785 đồng chí; 62/63 tỉnh, thành phố xây dựng hoàn chỉnh đề án đào tạo từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp đến cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở. Sau khi được đào tạo, các cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã trưởng thành về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tác phong công tác; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, như: Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành đồng bộ các văn bản triển khai cụ thể các chủ trương, chính sách về công tác đào tạo phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó là thường xuyên bổ sung, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với các trình độ đào tạo; đầu tư ngân sách xây dựng hệ thống các trường trong Quân đội trực tiếp đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn… Phấn đấu đến năm 2015, có 100% cán bộ Quân sự xã, phường, thị trấn được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở, trong đó có 35-50% đạt trình độ cao đẳng, đại học; đến năm 2020, 70-80% cán bộ Quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở…

     PHẠM TRUNG

 

Chia sẻ bài viết